مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه عملیات احداث پارک 1.2 هکتاری شهر لطیفی

شهرداري لطيفي  به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 68 مورخ 1402/12/23 شوراي محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد پروژه  عملیات احداث پارک 1.2 هکتاری شهر لطیفی به شماره  2003005047000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را  با اعتبار تقريبي 32/474/316/480 ريال از طريق مناقصه عمومي با شرايط مندرج …

بیشتر بخوانید »

آگهی مناقصه اجرای موزائیک فرش پیاده رو جنوب بلوار امام علی(ع) شهر لطیفی

شهرداري لطيفي  به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 68 مورخ 1402/12/23 شوراي محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد پروژه  اجرای عملیات موزاییک فرش پیاده رو جنوب بلوار امام علی (ع) شهرلطیفی به شماره  2003005047000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را از طريق مناقصه عمومي با شرايط مندرج …

بیشتر بخوانید »

آگهی مزایده 3 قطعه زمین در شهر لطیفی(نوبت دوم)

شهرداري لطيفي در اجرای بند 3 صورتجلسه شماره 63 مورخ 1402/11/03 شورای محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد تعداد 3 قطعه زمين با کاربري مسکوني(نوبت دوم) با مشخصات ذيل ، از طريق مزايده عمومي و بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی www.setadiran.ir با شماره مزایده 2002005047000003 به صورت الکترونیکی …

بیشتر بخوانید »

آگهی مزایده 3 قطعه زمین در شهر لطیفی

شهرداري لطيفي در اجرای بند 3 صورتجلسه شماره 63 مورخ 1402/11/03 شورای محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد تعداد 3 قطعه زمين با کاربري مسکوني با مشخصات ذيل ، از طريق مزايده عمومي و بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی www.setadiran.ir با شماره مزایده 2002005047000003 به صورت الکترونیکی به …

بیشتر بخوانید »

آگهی دوم مزایده 2 قطعه زمین در شهر لطیفی

شهرداري لطيفي در اجرای بند دو صورتجلسه شماره 45مورخ 1402/04/17 شورای محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد تعداد 2 قطعه زمين با کاربري مسکوني(نوبت دوم) با مشخصات ذيل ، از طريق مزايده عمومي و بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی www.setadiran.ir با شماره مزایده 2002005047000002 به صورت الکترونیکی به …

بیشتر بخوانید »

آگهی نوبت دوم مناقصه پروژه کانیووگذاری، زيرسازی وآسفالت معابر شهر لطیفی

شهرداري لطيفي  به استناد بند ۴ صورتجلسه شماره ۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷  شوراي محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد پروژه  کانیووگذاری ،زيرسازي وآسفالت معابر شهرلطیفی(نوبت دوم) به شماره  ۲۰۰۲۰۰۵۰۴۷۰۰۰۰۰۴ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را  با اعتبار تقريبي ۵۳/۵۲۷/۵۳۶/۹۱۴ ريال از طريق مناقصه عمومي با شرايط مندرج در …

بیشتر بخوانید »

آگهی مزایده ۴ قطعه زمین در شهر لطیفی

شهرداري لطيفی در اجرای بند دو صورتجلسه شماره ۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ شوراي محترم اسلامی شهر لطيفی در نظر دارد تعداد ۴ قطعه زمين با کاربری مسکونی با مشخصات ذيل ، از طريق مزايده عمومي و بهره گيری از سامانه تدارکات الکترونيکی www.setadiran.ir با شماره مزايده 2002005047000001 به رديف صورت الکترونيکی …

بیشتر بخوانید »

آگهی دوم مزایده 3 دکه در شهر لطیفی

شهرداري لطيفي با استناد بند 9 صورتجلسه شماره 38 مورخ 1402/01/17 شوراي محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد 3 دکه سطح شهر را از طريق مزایده عمومي(نوبت دوم) واگذار نمايد، لذا بدين وسيله از كليه اشخاص حقیقی و حقوقي واجد الشرايط با رعايت شرايط ذيل جهت شركت در مزایده …

بیشتر بخوانید »

آگهی دوم مزایده واگذاری سالن سرپوشیده و زمین چمن مصنوعی شهرداری لطیفی

شهرداري لطيفي با استناد بند 7 صورتجلسه شماره 38 مورخ 1402/01/17 شوراي محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد سالن سرپوشیده و زمین چمن مصنوعی مجتمع ورزشی شهرداری لطیفی را از طريق مزایده عمومي(نوبت دوم) واگذار نمايد، لذا بدين وسيله از كليه اشخاص حقیقی و حقوقي واجد الشرايط با رعايت …

بیشتر بخوانید »

آگهی مزایده 4 دکه در شهر لطیفی

شهرداري لطيفي با استناد بند 9 صورتجلسه شماره 38 مورخ 1402/01/17 شوراي محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد 4 دکه سطح شهر را از طريق مزایده عمومي واگذار نمايد، لذا بدين وسيله از كليه اشخاص حقیقی و حقوقي واجد الشرايط با رعايت شرايط ذيل جهت شركت در مزایده عمومي …

بیشتر بخوانید »
قالب صحیفه. لایسنس فعال نشده است، برای فعال کردن لایسنس به صفحه تنظیمات پوسته بروید.