خانه / مناقصه و مزایده (پەڕە 2)

مناقصه و مزایده

آگهی سوم مزایده ۱۷ قطعه زمین مسکونی در لطیفی

شهرداری لطيفی در نظر دارد تعداد ۱۷ قطعه زمين با کاربری مسکونی از طريق مزايده عمومی به متقاضيان واجدالشرايط واگذار نمايد. به گزارش روابط عمومی شهرداری لطیفی، شهرداری لطيفی در اجرای بند ۱۰ صورت‌جلسه شماره ۱۷ مورخ ۹۷/۳/۲۲ و بند ۸ صورت‌جلسه شماره ۲۶ مورخ ۹۷/۸/۴ شورای محترم اسلامی شهر …

بیشتر بخوانید »

آگهی دوم مزایده ۲۸ قطعه زمین مسکونی در لطیفی

شهرداری لطيفی در نظر دارد تعداد ۲۸ قطعه زمين با کاربری مسکونی از طريق مزايده عمومی به متقاضيان واجدالشرايط واگذار نمايد. به گزارش روابط عمومی شهرداری لطیفی، شهرداری لطيفی در اجرای بند ۱۰ صورت‌جلسه شماره ۱۷ مورخ ۹۷/۳/۲۲ و بند ۸ صورت‌جلسه شماره ۲۶ مورخ ۹۷/۸/۴ شورای اسلامی شهر لطيفی، …

بیشتر بخوانید »

آگهی مناقصه پارک چرخاب

شهرداری لطيفی در نظر دارد پروژه اجرای پارك چرخاب واقع در ورودی شهر از سمت لار را با اعتبار تقريبی چهار ميليارد ریال از طريق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واجد شرايط واگذار نمايد. به گزارش روابط عمومی شهرداری لطیفی، شهرداری لطيفی به استناد بند ۱۳ صورت‌جلسه شماره ۲۱ مورخ …

بیشتر بخوانید »

مناقصه احداث نيروگاه خورشيدی

شهرداری لطيفی در نظر دارد اجرای نيروگاه خورشيدی را با اعتبار تقريبی پنج ميليارد ریال از طريق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واجد شرايط واگذار نمايد. به گزارش روابط عمومی شهرداری لطیفی، شهرداری لطيفی در اجرای بودجه سال ۱۳۹۷ و  به استناد بند ۲ صورت‌جلسه شماره ۲۶ مورخ ۹۷/۸/۴ شورای …

بیشتر بخوانید »

مزایده ۳۰ قطعه زمين در شهر لطیفی

شهرداری لطيفی در نظر دارد تعداد ۳۰ قطعه زمين با کاربری مسکونی از طريق مزايده عمومی به متقاضيان واجدالشرایط واگذار نمايد. به گزارش روابط عمومی شهرداری لطیفی، شهرداري لطيفی در اجرای بند ۱۰ صورت‌جلسه شماره ۱۷ مورخ ۹۷/۳/۲۲ و بند ۸ صورت‌جلسه شماره ۲۶ مورخ ۹۷/۸/۴ شورای محترم اسلامی شهر …

بیشتر بخوانید »

آگهی دوم مزایده‌های سالن ورزشی، تفکیک از مبدأ و استندهای تبلیغاتی

شهرداری لطیفی در آگهی مزایده نوبت دوم خود، سالن ورزشی، تفکیک از مبدأ و استندهای تبلیغاتی سطح شهر لطیفی را به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌کند. به گزارش روابط عمومی شهرداری لطیفی، متن ۳ آگهی مزایده نوبت دوم به شرح زیر است: سالن ورزشی مجتمع اداری، فرهنگی و ورزشی شهرداری …

بیشتر بخوانید »

آگهی دوم مزایده ۱۲ قطعه زمين مسکونی در لطیفی

شهرداری لطيفی در آگهی مزایده نوبت دوم خود، تعداد ۱۲ قطعه زمين با کاربری مسکونی از طريق مزايده عمومی به متقاضيان واجدالشرایط واگذار می‌کند. به گزارش روابط عمومی شهرداری لطیفی، شهرداری لطيفی در اجرای بند ۷ صورت‌جلسه شماره ۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و بند ۱۰ صورت‌جلسه شماره ۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ شورای …

بیشتر بخوانید »

۳ آگهی مزایده در شهر لطیفی

شهرداری لطیفی در نظر دارد اِستندهای تبلیغاتی سطح شهر، سالن ورزشی و عمليات تفكيك و جمع‌آوری از مبدأ پسماندهای خشك قابل بازيافت شهری را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. به گزارش روابط عمومی شهرداری لطیفی، متن آگهی‌ها به شرح زیر است: آگهی مزایده واگذاری اِستند تبلیغاتی …

بیشتر بخوانید »

مزایده ۱۵ قطعه زمین در شهر لطیفی

شهرداري لطيفي در اجرای بند ۷ صورت‌جلسه شماره ۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و بند ۱۰ صورت‌جلسه شماره ۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ شوراي محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد تعداد ۱۵ قطعه زمين با کاربري مسکوني با مشخصات ذيل، از طريق مزايده عمومي به متقاضيان واجدالشرايط واگذار نمايد. مبلغ سپرده شرکت در …

بیشتر بخوانید »

آگهی مزایده ۱۱ قطعه زمین در شهر لطیفی

به گزارش روابط عمومی شهرداری لطیفی، شهرداري لطيفي در اجرای بند ۷ صورت‌جلسه شماره ۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ شوراي محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد تعداد ۱۱ قطعه زمين با کاربري مسکوني با مشخصات ذيل، از طريق مزايده عمومي به متقاضيان واجدالشرایط واگذار نمايد.   رديف شماره قطعه مساحت – …

بیشتر بخوانید »