خانه / مناقصه و مزایده (پەڕە 3)

مناقصه و مزایده

مزایده ۱۵ قطعه زمین در شهر لطیفی

شهرداري لطيفي در اجرای بند ۷ صورت‌جلسه شماره ۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و بند ۱۰ صورت‌جلسه شماره ۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ شوراي محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد تعداد ۱۵ قطعه زمين با کاربري مسکوني با مشخصات ذيل، از طريق مزايده عمومي به متقاضيان واجدالشرايط واگذار نمايد. مبلغ سپرده شرکت در …

بیشتر بخوانید »

آگهی مزایده ۱۱ قطعه زمین در شهر لطیفی

به گزارش روابط عمومی شهرداری لطیفی، شهرداري لطيفي در اجرای بند ۷ صورت‌جلسه شماره ۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ شوراي محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد تعداد ۱۱ قطعه زمين با کاربري مسکوني با مشخصات ذيل، از طريق مزايده عمومي به متقاضيان واجدالشرایط واگذار نمايد.   رديف شماره قطعه مساحت – …

بیشتر بخوانید »

آگهي مزايده

آگهي مزايده شهرداري لطيفي در اجرای بند ۸ صورتجلسه شماره ۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/۹۶   شوراي محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد سه دستگاه ماشين الات نظير بيل بكهو لودر ، غلطك و نيسان كمپرسي متعلق به شهرداري با مشخصات ذيل، از طريق مزايده عمومي  به متقاضيان واجد الشرايط واگذار نمايد. …

بیشتر بخوانید »