خانه / روند اداری خدمات شهرداری لطیفی

روند اداری خدمات شهرداری لطیفی

برای نمایش جزئیات مراحل، روی یکی از گزینه های زیر کلیک کنید.

 

مراحل صدور پروانه ساخت

مراحل صدور پروانه ساخت

۱-ارائه سند و کپی کارت ملی و شناسنامه

۲-بررسی موقعیت ملک

۳-ارجاع به واحد فنی جهت مشخص نمودن طرح تفکیکی ملک

۴-در صورتی که دارای قولنامه عادی باشد: الف)فرم تهعد مالکیت/ب)فرم استشهاد محلی مورد تایید شورای اسلامی شهر

۵-ارائه نقشه اولیه پلان توسط مالک

۶-استعلام از ادارات مربوطه در مورد بلامانع بودن ساخت

۷-صدور فرم دستور نقشه

۸-ارسال فرم دستور نقشه و نقشه به سازمان نظام مهندسی

۹-تایید نقشه ها و مشخص شدن ناظر توسط سازمان نظام مهندسی

۱۰-ارجاع مالک و ناظر به محضری جهت انجام تعهد

۱۱- پرداخت هزینه بیمه تامین اجتماعی

۱۲-پرداخت هزینه های صدور پروانه

 

 

مراحل تفکیک

مراحل تفکیک

۱-ارائه سند یا قولنامه

۲-کپی شناسنامه و کارت ملی مالک

۳-در صورت داشتن قولنامه عادی: : الف)فرم تهعد مالکیت/ب)فرم استشهاد محلی مورد تایید شورای اسلامی شهر

۴-نقشه برداری و یو تی ام ملک

۵-بازدید ملک و تعیین نوع کاربری آن بر اساس طرح هادی

۶-ارجاع مالک به کانون کارشناسان دادگستری

۷-تهیه طرح تفکیکی توسط مالک

۸-پرداخت هزینه تفکیکی

 

 

مراحل گواهی وضعیت

مراحل گواهی وضعیت

۱-ارائه سند یا قولنامه

۲-کپی شناسنامه و کارت ملی مالک

۳-در صورت داشتن قولنامه عادی: : الف)فرم تهعد مالکیت/ب)فرم استشهاد محلی مورد تایید شورای اسلامی شهر

۴-نقشه برداری و یو تی ام ملک –پلان معماری

۵-بازدید ملک و تعیین نوع کاربری آن بر اساس طرح هادی

 

 

تمدید پروانه ساختمانی

تمدید پروانه ساختمانی

۱-درخواست مالک

۲-نامه بلامانع بودن تمدید از ناظر

۳-بلامانع بودن تمدید از نظام مهندسی

۴-بازدید ملک

۵-پرداخت هزینه پروانه ساختمانی

 

صدور پروانه کسب

صدور پروانه کسب

۱-مشخص نمودن واحد صنفی

۲-ارائه اجاره نامه یا سند

۳-کپی شناسنامه و کارت ملی

۴-فرم درخواست صدور پروانه کسب

۵-استعلام سوء پیشنیه و مواد مخدر

۶-دریافت جواب و استعلام اماکن عمومی

۷-پرداخت هزینه و نامه صدور پروانه کسب به امور صنفی شهرستان