روند اداری خدمات شهرداری لطیفی

برای نمایش جزئیات مراحل، روی یکی از گزینه های زیر کلیک کنید.

 

مراحل صدور پروانه ساخت

1-ارائه سند و کپی کارت ملی و شناسنامه

2-بررسی موقعیت ملک

3-ارجاع به واحد فنی جهت مشخص نمودن طرح تفکیکی ملک

4-در صورتی که دارای قولنامه عادی باشد: الف)فرم تهعد مالکیت/ب)فرم استشهاد محلی مورد تایید شورای اسلامی شهر

5-ارائه نقشه اولیه پلان توسط مالک

6-استعلام از ادارات مربوطه در مورد بلامانع بودن ساخت

7-صدور فرم دستور نقشه

8-ارسال فرم دستور نقشه و نقشه به سازمان نظام مهندسی

9-تایید نقشه ها و مشخص شدن ناظر توسط سازمان نظام مهندسی

10-ارجاع مالک و ناظر به محضری جهت انجام تعهد

11- پرداخت هزینه بیمه تامین اجتماعی

12-پرداخت هزینه های صدور پروانه

 

 

مراحل تفکیک

1-ارائه سند یا قولنامه

2-کپی شناسنامه و کارت ملی مالک

3-در صورت داشتن قولنامه عادی: : الف)فرم تهعد مالکیت/ب)فرم استشهاد محلی مورد تایید شورای اسلامی شهر

4-نقشه برداری و یو تی ام ملک

5-بازدید ملک و تعیین نوع کاربری آن بر اساس طرح هادی

6-ارجاع مالک به کانون کارشناسان دادگستری

7-تهیه طرح تفکیکی توسط مالک

8-پرداخت هزینه تفکیکی

 

 

مراحل گواهی وضعیت

1-ارائه سند یا قولنامه

2-کپی شناسنامه و کارت ملی مالک

3-در صورت داشتن قولنامه عادی: : الف)فرم تهعد مالکیت/ب)فرم استشهاد محلی مورد تایید شورای اسلامی شهر

4-نقشه برداری و یو تی ام ملک –پلان معماری

5-بازدید ملک و تعیین نوع کاربری آن بر اساس طرح هادی

 

 

تمدید پروانه ساختمانی

1-درخواست مالک

2-نامه بلامانع بودن تمدید از ناظر

3-بلامانع بودن تمدید از نظام مهندسی

4-بازدید ملک

5-پرداخت هزینه پروانه ساختمانی

 

صدور پروانه کسب

1-مشخص نمودن واحد صنفی

2-ارائه اجاره نامه یا سند

3-کپی شناسنامه و کارت ملی

4-فرم درخواست صدور پروانه کسب

5-استعلام سوء پیشنیه و مواد مخدر

6-دریافت جواب و استعلام اماکن عمومی

7-پرداخت هزینه و نامه صدور پروانه کسب به امور صنفی شهرستان