خانه / مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه شرکت خدماتی فضای سبز

شهرداري لطيفي در نظر دارد عمليات تنظيف،اصلاح، نگهداري و ايجاد فضاي سبز شهر لطيفي و همچنين جمع آوري،حمل و دفن بهداشتي زباله شهري، تنظيف معابر ، جداول و كليه امور مربوطه را به مدت يكسال از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. به گزارش روابط عمومی شهرداری لطیفی؛ شهرداري لطيفي با …

بیشتر بخوانید »

آگهی مزایده ۱۵ قطعه زمین در شهر لطیفی

به گزارش روابط عمومی شهرداری لطیفی؛ شهرداري لطيفي در اجرای بند دو صورتجلسه شماره ۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ شورای محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد تعداد ۱۵ قطعه زمين با کاربري مسکوني با مشخصات ذيل ، از طريق مزايده عمومي به متقاضيان واجد الشرايط واگذار نمايد. مبلغ سپرده شرکت در …

بیشتر بخوانید »

آگهی مزایده ۱۵ قطعه زمین در شهر لطیفی

به گزارش روابط عمومی شهرداری لطیفی؛شهرداري لطيفي در اجرای بند دو صورتجلسه شماره ۷مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ شورای محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد تعداد ۱۵ قطعه زمين با کاربري مسکوني با مشخصات ذيل ، از طريق مزايده عمومي به متقاضيان واجد الشرايط واگذار نمايد. مبلغ سپرده شرکت در مزایده به …

بیشتر بخوانید »

آگهی مناقصه شرکت خدماتی فضای سبز

به گزارش روابط عمومی شهرداری لطیفی؛شهرداري لطيفي با استناد بند۲ صورتجلسه شماره ۱۶ مورخ  ۱۴۰۱/۰۱/۲۷  شوراي محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد عمليات تنظيف،اصلاح، نگهداري و ايجاد فضاي سبز شهر لطيفي و همچنين جمع آوري،حمل و دفن بهداشتي زباله شهري، تنظيف معابر ، جداول و كليه امور مربوطه را …

بیشتر بخوانید »

آگهی مناقصه کانیوگذاری ،زيرسازی و آسفالت معابر شهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری لطیفی؛شهرداري لطيفي به استناد بند ۲ صورتجلسه شماره ۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ شوراي محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد پروژه  کانیووگذاری ،زيرسازي وآسفالت معابر  شهري  را  با اعتبار تقريبي ۳۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال از طريق مناقصه عمومي با شرايط مندرج در اسناد مناقصه به پيمانكاران واجد الشرايط …

بیشتر بخوانید »

آگهی دوم مزايده ۹ قطعه زمين در شهر لطيفی

به گزارش روابط عمومی شهرداری لطیفی،شهرداري لطيفي در اجرای بند يك صورتجلسه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ شورای محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد تعداد ۹ قطعه زمين با کاربري مسکوني(نوبت دوم) با مشخصات ذيل ، از طريق مزايده عمومي به متقاضيان واجد الشرايط واگذار نمايد. مبلغ سپرده شرکت در …

بیشتر بخوانید »

آگهی مزایده فروش ۱۰ قطعه زمین در شهر لطیفی

به گزارش روابط عمومی شهرداری لطیفی،شهرداري لطيفي در اجرای بند يك صورتجلسه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹شورای محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد تعداد ۱۰ قطعه زمين با کاربري مسکوني با مشخصات ذيل ، از طريق مزايده عمومي به متقاضيان واجد الشرايط واگذار نمايد. مبلغ سپرده شرکت در مزایده به …

بیشتر بخوانید »

مزایده فروش ۸قطعه زمین مسکونی در شهر لطیفی

شهرداری لطیفی در نظر دارد تعداد ۸ قطعه زمین با کاربری مسکونی از طریق مزايده عمومي به متقاضيان واجدالشرايط واگذار نمايد. به گزارش روابط عمومی شهرداری لطیفی،شهرداري لطيفي در اجرای بندهای ۶ و ۱۴ صورتجلسه شماره ۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ شورای محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد تعداد ۸ قطعه زمين …

بیشتر بخوانید »

مزایده فروش ۲۲ قطعه زمین در شهر لطیفی

مزایده فروش ۲۲ قطعه زمین در شهر لطیفی شهرداري لطيفي در اجرای بند ۵ صورتجلسه شماره ۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ شورای محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد تعداد ۲۲ قطعه زمين با کاربري مسکوني با مشخصات ذيل ، از طريق مزايده عمومي به متقاضيان واجد الشرايط واگذار نمايد. مبلغ سپرده …

بیشتر بخوانید »

آگهی دوم مزایده فروش ۱۰ قطعه زمین در شهرک شهریار

شهرداری لطیفی در نظر دارد تعداد ۱۰ قطعه زمین با کاربری مسکونی از طریق مزايده عمومي به متقاضيان واجدالشرايط واگذار نمايد. به گزارش روابط عمومی شهرداری لطیفی، شهرداري لطيفي در اجرای بند ۶ صورتجلسه شماره ۴۷ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۸ شورای محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد تعداد ۱۰ قطعه زمين با کاربري …

بیشتر بخوانید »